Beter onderhandelen met de vakbond


Onderhandelen is een strategie, een vaardigheid om tot een effectieve en succesvolle oplossing te komen
#090290
Webinar | HRM

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Het onderhandelingsproces sturen
 • Tactieken, regels en onderhandelingstechnische principes toepassen
 • Bepaalde onderhandelingsstrategieën herkennen en opbouwen
 • Omgaan met spanningsvelden, manipulaties en beïnvloedingstactieken
 • Specifieke cases vertalen naar uw eigen werksituatie

Introductie

Onderhandelen is een techniek en een kunde, onderhandelen met de vakbond nog iets zeer specifiek. Dit is nog meer dan wat onderhandelingstechnieken onder de knie krijgen.

Omschrijving

Werkgevers en sociale partners (vakbonden) hebben vaak, ogenschijnlijk, tegengestelde belangen. Toch moeten zij beiden hun onderlinge afhankelijkheid onder ogen zien en zoeken naar een wederzijds aanvaardbaar akkoord.

Onderhandelen is een strategie, een vaardigheid om tot een effectieve en succesvolle oplossing te komen. Maar hoe kunt u als organisatie goed voorbereid aan de onderhandelingstafel verschijnen? Hoe creëert u het juiste klimaat?  Hoe vermijdt u conflictsituaties? En hoe kunt u vastgelopen onderhandelingen nieuw leven inblazen? Als u de sociale dialoog goed aanpakt kan het ook een sleutel zijn tot een succesvol beleid.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • HR-verantwoordelijken, -managers, -directeurs
 • Stafmedewerkers die verantwoordelijk zijn binnen een deelgebied van HRM en die hun kennis willen verbreden
 • Adviseurs en consultants die in een professionele relatie staan met HR-verantwoordelijken en met hun kennis een professionele gesprekspartner willen zijn voor KMO's
 • Leidinggevenden, lijnverantwoordelijken, managers en KMO-bedrijfsleiders, die in hun functie geconfronteerd worden met de principes van sociaal overleg en hierin een aantal concrete instrumenten zoeken

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Strategie

 • Wat is de structuur, achtergrond en werking van de vakbonden?
 • Wat zijn de verschillende 'rollen' van de onderhandelingspartners?
 • Welke cultuur van sociaal overleg heerst er in uw organisatie?
 • Op welke manier kan u het onderhandelingsproces leiden?
 • Wat is de meest geschikte onderhandelingsstrategie?
 • Wat zijn de eisen van de achterban?

Tactiek

 • Hoe stelt u zich op?
 • Welke positie neemt u in?
 • Wat plaatst u wanneer op de agenda?
 • Welke vragen stelt u over het belang en de standpunten van de andere partij? Kunt u de machtsbalans beïnvloeden?
 • Hoe schept u de juiste sfeer? Hoe vormt u een vertrouwensrelatie?
 • Op welke manier worden doelstellingen best verduidelijkt, informatie uitgewisseld en prioriteiten vastgelegd?
 • Hoe krijgt u inzicht in de alternatieven van de tegenpartij?

Vaardigheden

 • Hoe gaat u om met dreigementen en dubieuze intenties?
 • Wat met agressieve en manipulatieve onderhandelaars?
 • Welke communicatieprocessen kunnen er gevolgd worden?
 • Wat zijn de meest efficiënte beïnvloedingstechnieken?
 • Moet u vlucht- en uitvalswegen zoeken?
 • Hoe komt u tot een oplossing in wederzijds belang?

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 06/10/2022 14:00 17:00
donderdag 06/10/2022 17:30 20:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be
2009-290-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Wouter De Block is HR-expert. Hij werkte jarenlang als HR-manager binnen verschillende organisaties. Momenteel is hij topmanager bij de NMBS. Onderhandelen met vakbonden is wat hij quasi dagelijks doet.