Transfer Pricing


Transfer pricing : een brandend actueel fiscaal risico
#190479
Opleiding | Financieel Beleid
NIEUW

Introductie

De voortdurende globalisering van de markt heeft ertoe geleid dat er steeds meer internationale transacties (verkoop van goederen, levering van diensten, financiële transacties, immateriële activa, enz.) plaatsvinden tussen ondernemingen die behoren tot dezelfde internationale groep. Het aantal controles hierop worden wereldwijd door de belastingadministraties opgevoerd.

Omschrijving

U wilt meer inzicht in de manier waarop transactieprijzen (transfer prices of verrekenprijzen) tussen de verbonden ondernemingen op een consistente wijze worden vastgelegd volgens marktconforme voorwaarden. Multinationale groepen dienen hierbij immers het zogenaamde arm’s length-principe te respecteren. Ook de Belgische belastingadministratie laat zich hierbij niet onbetuigd. Niet alleen de Controlecel Verrekenprijzen, maar ook de Bijzondere Belastinginspectie, is bijzonder actief. Ook vormt transfer pricing één van de meest populaire onderwerpen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (de zogenaamde Rulingcommissie).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot CFO’s, financial controllers, financiële medewerkers van multinationale groepen en internationaal opererende KMO’s, alsook de cijferberoepers die deze ondernemingen bijstaan.

Voorkennis

Financiële basis

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 6 uren permanente vorming  IAB en BIBF

Methodologie

De theorie wordt ondersteund met sprekende praktijkvoorbeelden.

Programma

1. Overzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van verrekenprijzen in de OESO,  Europa en België

Recente ontwikkelingen op het vlak van verrekenprijzen hebben ertoe geleid dat belastingadministraties altijd meer tijd en middelen besteden aan onderzoek naar het marktconforme karakter van verrekenprijzen (‘transfer pricing’).

Hierdoor lopen ondernemingen een verhoogd risico om aan een dergelijke controle onderworpen te worden.

Zo worden ze het slachtoffer van transfer pricing aanpassingen, met dubbele belasting tot gevolg. Hierbij veronderstellen de belastingadministraties te vaak dat ondernemingen verrekenprijzen gebruiken om de fiscale druk van de groep te beperken.

U krijgt een overzicht van de belangrijkste recente ontwikkelingen op het gebied van verrekenprijzen binnen de OESO (Base Erosion and Profit Shifting, Country-by-Country Reporting, Transfer Pricing Documentatie, belang van de functionele analyse, DEMPE, al dan niet Hard to Value Intangibles, Business Restructurings, enz) en in Europa en België in het bijzonder.

Aan de hand van praktijkervaring wordt stilgestaan bij het optreden van de Controlecel Verrekenprijzen in België. Daarnaast zullen de werkzaamheden van het EU Joint Transfer Pricing Forum, de deskundigengroep over transfer pricing van de Europese Commissie, worden toegelicht.

2. Hoe uw transfer pricing documentatie aanleggen

De recente ontwikkelingen in België en Europa zorgen ervoor dat de ‘compliancekosten’, het gevoel van rechtsonzekerheid en de kans op dubbele belasting voor de ondernemingen verhogen.

Verrekenprijzen is echter geen exacte wetenschap en een ‘juiste prijs’ bestaat zelden. De vijf OESO verrekenprijsmethoden zullen worden toeglicht.

Het beschikken over grondige documentatie ter onderbouwing van de toegepaste verrekenprijzen is echter een must.

Aan de hand van internationale richtlijnen terzake, de Belgische wetgeving en de Belgische administratieve circulaires over verrekenprijzen en ruime praktijkervaring wordt dieper ingegaan op het aanleggen van transfer pricing documentatie en het vervullen van de jaarlijkse transfer pricing aangifteverplichtingen.

3. Alternatieven ter vermijding economische dubbele belasting

Tot slot worden de mogelijkheden en ervaringen bij het afsluiten van voorafgaande akkoorden (Advance Pricing Agreements/transfer pricing rulings) ter vermijding van economische dubbele belasting toegelicht.

Ook alternatieven om economische dubbele belasting op te lossen die ontstaat ten gevolge van transfer pricing aanpassingen, worden besproken.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 08/05/2020 09:00 12:00
vrijdag 08/05/2020 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • SBM Gent
  • Tramstraat 63
  • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 36 38
  • Kevin@sbm.be

Dirk Van Stappen is partner bij KPMG Global Transfer Pricing Services en professor aan de Universiteit Antwerpen