Balansen lezen en begrijpen


Hoe (financieel) gezond is een bedrijf?
#040523
Opleiding | Financieel Beleid

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U hebt inzicht in de belangrijke bouwstenen van balans en resultatenrekening en begrijpt op kritische wijze de belangrijkste onderlinge verhoudingen (ratio's) die de financiële gezondheid van de onderneming bepalen.

Omschrijving

U hebt niet noodzakelijk een economische opleiding genoten maar u wilt meer inzicht opdoen in de financiële rapporten (balans, resultatenrekening, ...) die door bedrijven en organisaties  worden opgemaakt en gepubliceerd. De jaarrekening bevat een schat aan informatie die, mits een correcte interpretatie, essentieel is wil men een bedrijf of organisatie kunnen beoordelen.

In deze hands-on opleiding leert u niet een balans op te maken maar leert u de balans te interpreteren. De docent neemt u mee doorheen de opbouw van balans en resultatenrekening en belicht de belangrijke bouwstenen en hun onderlinge verhoudingen. U krijgt een correct begrip van de jaarrekening en zo hebt u meteen ook meer inzicht in de kritische manier waarop externen (banken, leveranciers, aandeelhouders, ...) tegen de bedrijfssituatie aankijken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die meer inzicht wil verwerven in de balans en de resultatenrekening teneinde sterker te staan tegenover bankier, klanten, leveranciers, financiële instellingen, ...

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij ITAA en BIV.

Krijgt u geen genoeg van financiële analyse? En wilt u uw analyse-vaardigheden verder aanscherpen? In de opleiding voor gevorderden leert u via oefeningen de finesses van de technieken nog meer in de vingers ... Meer informatie vindt u hier.

Methodologie

Het programma is opgebouwd rond zorgvuldig gekozen cases. Naast de voorbeelden uit de praktijk die de theoretische onderbouw concretiseren, is er voldoende  ruimte voor interactie met de docent. Om deze reden houdt SBM het aantal deelnemers beperkt.

balansen-lezen-1-1_2004-523.jpg

Programma

Opbouw van de jaarrekening (basisinstrument voor financiële analyse)

 • wettelijke verplichtingen
 • balans: opbouw en inhoud
 • resultatenrekening: opbouw en inhoud
 • toelichting: opbouw en inhoud

Belangrijkste verhoudingen (ratio's) en financiële begrippen in de jaarrekening

 • Vaste en vlottende activa, eigen en vreemd vermogen
 • Waardering, betekenis 'vlottend', 'opeisbaarheid', ...
 • bedrijfskapitaal, liquiditeit, solvabiliteit, ...
 • Bedrijfs-, financiële- en uitzonderlijke opbrengsten en kosten, belastingen, resultaatverwerking, ...
 • rentabiliteit, afschrijvingen, cashflow
 • toegevoegde waarde

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 09/11/2021 19:00 22:00
dinsdag 16/11/2021 19:00 22:00
dinsdag 23/11/2021 19:00 22:00
dinsdag 30/11/2021 19:00 22:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be