Verkorte opleiding ventilatieverslaggever voor installateurs


Voorbereiding verplicht examen ventilatieverslaggeving
#160296
Webinar | Energie

Introductie

Deze opleiding komt in aanmerking voor 4 uren permanente vorming.

Omschrijving

Sedert 1 januari 2016 zijn er voor nieuwe bouwaanvragen in het Vlaams Gewest kwaliteitsgekoppelde eisen m.b.t. residentiële ventilatie installaties. Gezien er nog geen eisen gepland zijn in de andere gewesten, is de informatie op deze website MOMENTEEL toegespitst op de Vlaamse context.

In de EPB regelgeving worden een aantal eisen in verband met ventilatie-installaties vastgelegd. Er was echter noodzaak aan een omvattend document dat alle prestatiecriteria voor een goede residentiële ventilatie-installatie vastlegt.

U laten certificeren als ventilatieverslaggever? Dit kan via het AICB-OACG en het BCCA.

AICB-OACG heeft enige tijd nodig gehad om een kwaliteitskader uit te werken voor de ventilatieverslaggevers. Zij bieden vanaf nu een handige software aan waarbij u zeer snel het ventilatieverslag kan uploaden. De conformiteiten die worden afgeleverd vanaf 1 mei 2018 zullen onder het kwaliteitskader van SKH vallen. Het examen ventilatieverslaggever kan worden afgelegd via SBM. Zie hieronder de betreffende data. Registeren? Contacteer Bart.Hungenaert@sbm.be

Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om u te laten certificeren via het ander kwaliteitslabel BCCA. BCCA (Belgian Construction Certfication Association) vzw is een geaccrediteerde certificatie-instelling, die in overleg met alle betrokken stakeholders, het Kwaliteitskader Ventilatie organiseert. Hiermee streeft BCCA vzw naar transparantie en betrouwbare informatie over ventilatie-installaties. Voor deze erkenning dient u rechtstreeks contact op te nemen met het BCCA.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Installateurs
 • Ventilatietechnicus
 • Sleutel op de deur
 • Bouwbedrijven
 • Elektriciens
ventilatieverslaggever-1-3_2016-296.jpg
ventilatieverslaggever-1-2_2016-296.jpg
ventilatieverslaggever-1-1_2016-296.jpg

Programma

SBM voorziet, in samenwerking met Rexel een korte, krachtige opleiding van 4 uur voor kandidaat ventilatieverslaggevers. Op die manier bent u optimaal voorbereid voor het verplichte examen. Dit examen bestaat uit 2 onderdelen:

 • Theoretisch examen ventilatie verslaggever (online examentool)
 • Praktisch examen meten mechanische debieten en elektrisch vermogen

"Hoe ziet de opleiding er uit?"

2 uur theorie:

 • STS- ventilatie
 • voorontwerp ventilatie

2 uur praktijk:

 • praktisch meten mechanische debieten en elektrisch vermogen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 22/09/2021 13:30 17:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be