Ventilatieverslaggever - Certificering


Word erkend ventilatieverslaggever
#170617
Opleiding | Energie

Introductie

Na het volgen van de opleiding ventilatieverslaggever kunt u zich bij SBM laten certificeren (theorie en/of praktijk). Hierbij is de praktische certificering gericht naar de installateurs van ventilatiesystemen.

Opgelet! Geef bij inschrijving uw keuze mee!

 • Certificering theorie: opmaken voorontwerp = 150 euro
 • Certificering praktijk met eigen meettoestel: meten van debieten = 150 euro
 • Certificering theorie voorontwerp en praktijk met eigen meettoestel = 225 euro

Omschrijving

Sedert 1 januari 2016 gelden voor nieuwe bouwaanvragen kwaliteitsspecifieke eisen voor residentiële ventilatiesystemen. Met deze nieuwe STS-ventilatie (STS-P 73-1) wil men een volwaardig kwaliteitskader voorzien voor ventilatiesystemen. Het hoofddoel bestaat enerzijds uit het beter informeren van de bouwheer en anderzijds uit het verhogen van de technische kwaliteit van de opgeleverde ventilatie-installaties.

Voor alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen voor nieuwe wooneenheden of ingrijpende energetische renovaties gelden sedert 1 januari 2016 volgende verplichtingen voor de aangifteplichtige:

 • Een ventilatievoorontwerp (VVO) laten opmaken voor de start van de werkzaamheden (startverklaring). Dit is een plan waarop een overzicht te zien is van alle ventilatiecomponenten.
 • Bepalen van de ventilatieontwerpspecificaties (VOS), met daarin alle EPB-gerelateerde prestatie eisen waaraan uw installatie dient te voldoen.
 • Een ventilatieprestatieverslag (VPV) laten opstellen door een erkende ventilatieverslaggever bij de oplevering van het ventilatiesysteem. Hiermee wordt nagegaan of de ventilatie aan de opgestelde EPB-eisen voldoet. In het prestatieverslag wordt gelet op onder andere de (regeling van) ventilatiedebieten, luchtfiltratie, isolatie en luchtdichtheid van ventilatiekanalen, onderhoud, ...
 • U laten certificeren als ventilatieverslaggever? Dit kan via het SKH en het BCCA.
 • SKH biedt een handige software aan waarbij u zeer snel het ventilatieverslag kan uploaden. Het examen ventilatieverslaggever kan worden afgelegd via SBM.
 • Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om u te laten certificeren via het ander kwaliteitslabel BCCA. BCCA (Belgian Construction Certfication Association) vzw is een geaccrediteerde certificatie-instelling, die in overleg met alle betrokken stakeholders, het Kwaliteitskader Ventilatie organiseert. Hiermee streeft BCCA vzw naar transparantie en betrouwbare informatie over ventilatie-installaties. Voor deze erkenning dient u rechtstreeks contact op te nemen met het BCCA.U laten certificeren als ventilatieverslaggever? Dit kan via SKH en het BCCA.
 • Theoretisch examen ventilatieverslaggever € 150
  Praktisch examen ventilatieverslaggever mechanische ventilatie € 150
  Examen theorie + praktijk ventilatieverslaggever € 225

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Ventilatieverslaggever
 • Installateurs
 • EPB verslaggevers
 • Architecten

Programma

Deel 1: Ventilatie voorontwerp - Coördinator (voorstelling dossier)

 • RDO: Regelbare doorvoer openingen
 • DO: Doorstroom openingen
 • RAO: Regelbare afvoeropeningen
 • MV: Mechanische installatie

Deel 2: Kwalificatietoets Verslaggever mechanische ventilatie voor het kwaliteitskader

 • Meettoestel praktisch

Deelnemers krijgen voor de start van de certificering nog 1 uur praktijk les.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 27/06/2022 17:00 21:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be
2017-617-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB verslaggever. Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.