Energietransitie: bewust en duurzaam omgaan met energie!


Verlaag de energiefactuur van jouw bedrijf met een energiescan op maat!
#220675
Opleiding | Energie

Introductie

Door middel van een praktisch lerend VLAIO netwerk ism Senior Consulting Vlaanderen en docent Kristof Nachtergaele, helpen wij bedrijven bewust omgaan met energie.

Maak je bedrijf klaar voor de toekomst op basis van een energiescan en ontwikkel je eigen implementatieplan.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kan men een energiescan invullen en deze implenteren a.d.h.v. de klimaatdoelstelling 2050.

Omschrijving

Door middel van een energiescan, bedrijven bewust maken van de energiemaatregelen. Bedrijven laten samenkomen om kennis en ervaring te delen. Hierbij rekening houdend dat de energiescan in een verder stadia gebruikt wordt als basis van een implementatieplan.

Aan de hand van groepssessies bedrijven informeren over alternatieven/concrete oplossingen. In de individuele sessies worden de bedrijven persoonlijk begeleid in de energiescan en mogelijkheden.

Bedrijven zullen ook informatie krijgen over het belang van de juiste partner onder de arm te nemen.

VLAIO lerend netwerk:

Met financiële steun van Vlaio kan u deelnemen aan een verlaagde inschrijfprijs €1.290 (exclusief BTW)!!

Daar VLAIO reeds financieel tussenkomt, kunnen de bedrijven die inschrijven voor dit lerend netwerk geen beroep doen op KMO-portefeuille opleiding - advies!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • KMO type burelen: ondernemingen die vooral de focus leggen op 'kennis-werk'. In acht name dat deze bedrijven geen productieomgeving hebben of deze laten produceren in het buitenland.  
 • KMO type ambachtsproductie: ondernemingen die de focus leggen op ambacht bv. bakkers, beenhouwers, frituren, kleine productiehallen, etc. #medewerkers (15-100)
 • KMO type productie: ondernemingen met een focus op productie. Belangrijke voorwaarde: bedrijven moeten tijdens het produceren energie gebruiken om het product tot stand te brengen. #medewerkers (25-125)

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig, wel dienen de deelenemers bereid te zijn om de opgelegde opdrachten te vervolmaken.

100% aanwezigheid is een must.

vlaio-1-1_2022-675.png

Programma

Groepsessie 1 - 27/04/2023:

 • Kick off met alle deelnemers met voorstelling van de energiescan door partner.
 • Deelnemende bedrijven worden voorbereid in hoe dit goed in te vullen.  

 

Individueel intake gesprek met deelnemende bedrijf:

 • Op basis van de ingevulde gegevens door het bedrijf wordt i.s.m. partner een intake gedaan

Groepsessie 2 - 23/05/2023:

 • Carbon Footprint

Groepsessie 3 - 22/06/2023:

 • Intervisie o.l.v. partner m.b.t. de conclusies bij het invullen van de scan.  
 • Wat is het resultaat van de energiescan, hoe kunnen we hiermee binnen het bedrijf aan de slag gaan, wat zijn meest voorkomende en haalbare verbeterpunten (top 5) onder de deelnemers.   

 

Implementatie binnen het deelnemend bedrijf:

 • Individueel opmaken van een plan van aanpak, op basis van welke criteria kies ik de goede partner om hiermee aan de slag te gaan, welke subsidies zijn beschikbaar?   

Groepsessie 4 - 28/09/2023:

 • Deelnemende bedrijven leren van elkaar wat de struikblokken zijn en wat de beste tools zijn bij het opmaken van het plan van aanpak. De nadruk ligt hier op het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de deelnemers (idee korte pitch visie) met aansluitend netwerkmoment.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 27/04/2023 19:00 22:00
dinsdag 23/05/2023 19:00 22:00
donderdag 22/06/2023 19:00 22:00
donderdag 28/09/2023 19:00 22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Prijsinfo

VLAIO lerend netwerk:

Met financiële steun van Vlaio kan u deelnemen aan een verlaagde inschrijfprijs €1.290 (exclusief BTW) !!

Daar VLAIO reeds financieel tussenkomt, kunnen de bedrijven die inschrijven voor dit lerend netwerk geen beroep doen op KMO-portefeuille opleiding - advies !