Energiedeskundige type A - Basisopleiding ’on demand’


Grondige en complete voorbereiding op het examen
#210350
E-learning | Energie

Introductie

U maakt kennis met de theorie die aan de basis ligt van het EPC maar tegelijk ook met de toepassing in tal van voorbeelden zodat u zelfstandig kan starten met het opmaken van certificaten.

De opleiding is volledige digitaal. Daardoor zit u altijd op de eerste rij in uw klas.

Deze nieuwe aanpak biedt dan ook niets dan voordelen:

 • Geen verplaatsingen, geen files.
 • U kiest zelf wanneer u start met de opleiding en bepaalt zelf het tempo en de frequentie van de lessen. De les gaat altijd door.
 • U volgt de les met e-learning. Dit betekent dat u met vooraf opgenomen videobanden alles ziet en hoort alsof u in de klas bent. U plant elke les op de dag en het uur dat het u het best past. U mist geen enkele les want u kiest zelf wanneer u er even mee wil ophouden. Alles is Corona-proof.
 • Na elke les en maximaal één keer in de week heeft u een persoonlijk contact (één op één) met de docent, één direct aanspreekpunt dat voor u beschikbaar is.

 

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Met deze opleiding bent u ideaal voorbeid om deel te nemen aan het examen tot erkenning als energiedeskundige type A.

U leert hoe een energieprestatiecertificaat (EPC) moet gemaakt worden voor een residentieel gebouw zoals een woning en een appartement.

U leert eveneens hoe een EPC wordt gemaakt voor een niet-residentieel gebouw zoals een winkel, een kantoor, een horecazaak, ... of hoe u een EPC kan maken voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Omschrijving

Basisopleiding 'on demand'

Deze opleiding Energiedeskundige type A wordt door SBM als eerste in Vlaanderen volledig digitaal 'on demand' aangeboden.

Na inschrijving en ontvangst van de betaling kan u meteen starten met het volgen van de online opleiding. De leerstof is opgesplitst in aparte hoofdstukken. Hierdoor kan de cursist op eigen tempo de verschillende hoofdstukken bekijken en, indien nodig, herbekijken.

De verworven kennis wordt afgetoetst tijdens de individuele begeleiding, waar er ook ruimte voorzien is om vragen te stellen aan de lesgever.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Niet alleen voor wie na deze opleiding aan de slag wil als energiedeskundige type A, maar ook voor iedereen die graag eigenaars wil informeren over de bouwkundige en energetische kwaliteiten van zijn gebouw, biedt deze opleiding de noodzakelijke vorming.

Voorkennis

Naast bouwkundige en/of technische voorkennis is passie minstens een even grote troef om deze opleiding tot een goed einde te brengen. U dient de nodige studie- en oefentijd vrij te maken om de theorie in te studeren en desnoods bij te scholen en voldoende tijd te voorzien om met de software aan de slag te gaan.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen voorwaarden gesteld aan voorkennis of diploma om deze opleiding te mogen volgen.

Methodologie

Basisopleiding 'on demand'

Deze basisopleiding Energiedeskundige type A wordt door SBM als eerste in Vlaanderen volledig digitaal 'on demand' aangeboden. Door in te schrijven en na ontvangst van betaling kunt u meteen starten met het volgen van de opleiding. De leerstof is opgesplitst in aparte hoofdstukken die de cursist op eigen tempo kan bekijken en, indien nodig, herbekijken. De opgedane kennis wordt afgetoetst tijdens de individuele begeleiding en er is dan ook mogelijkheid om vragen te stellen aan de lesgever.

 • 19 e-learnings die je kunt volgen op eigen tempo met toetsing over de opgedane kennis en directe duiding en bijsturing
 • wekelijkse mogelijkheid tot één op één zoomsessie met individuele begeleiding

Programma

1. Regelgevend kader (Europese regelgeving, Energiedecreet, Energiebesluit en ministeriële besluiten) en achtergrond

2. Toepassingsgebied

 • EPC residentiële gebouwen
 • EPC kleine niet-residentiële gebouwen
 • EPC gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

3. Inleiding tot de bouwfysica

4. Inleiding tot de technische installaties, waarbij verwarmingsinstallaties, sanitair warm water, ventilatie, koeling, verlichting, zonneboiler en fotovoltaïsche cellen aan bod komen

5. Het inspectieprotocol, dat dient toegepast te worden bij de opmaak van de energieprestatiecertificaten

 • Plaatsbezoek
 • Praktische oefening

6. Werking van de certificatiesoftware

 • Alle stappen die moeten doorlopen worden om een eenheid of de gemeenschappelijke delen van een gebouw in te voeren, door te rekenen en het proefcertificaat op te maken
 • Alle stappen die moeten doorlopen worden om de invoergegevens van het energieprestatiecertificaat gemeenschappelijke delen op te laden in het energieprestatiecertificaat van de wooneenheid
 • De waarschuwingen, foutmeldingen en het proefcertificaat
 • De aanbevelingen die gegenereerd worden
 • Inclusief demo en praktische oefeningen

7. Werking van de energieprestatiedatabank

 • De erkenningsprocedure (aanloggen als student en als energiedeskundige type A)
 • De manier waarop energieprestatiecertificaten kunnen geraadpleegd en afgedrukt worden
 • Inclusief demo en praktische oefeningen

Extra's:

 • Energiepremies
 • Advies om te voldoen aan lange termijn doelstelling
 • Planlezen en sketchup
 • Individuele begeleiding via één op één zoomsessies

Examen:

Na het doorlopen van het volledige lesprogramma en ten vroegste 20 weken na start van de opleiding kan er examen afgelegd worden. Wij bieden minstens 3 examens per kalenderjaar aan. (aanvraag bij VEKA is lopende)

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be
2021-350-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB verslaggever. Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.