E-learning EPC : Met LayOut van Sketchup aan de slag voor EPC


2D- voorstelling van tekening van gebouw voor EPC GDA
#210024
E-learning | Energie

Introductie

Deze opleiding is door het VEKA erkend voor 2 uur permanente vorming voor de energiedeskundige type A EPC 2021.

 

Elke energiedeskundige moet jaarlijks een aantal uren permanente vorming volgen om z'n erkenning te behouden. In 2021 is dat voor energiedeskundigen type A 2 uur vorming met verplichte inhoud en 4 uur vorming met vrij te kiezen onderwerp.

Omdat een Sketchup tekening niet meer mag opgeladen worden voor EPC GDA, biedt LayOut van Sketchup het passend antwoord om het aanvaarde 2D pdf-formaat te maken.

NIEUW - NIEUW - NIEUW

Vanaf augustus 2020 mag iedereen die bij SBM via webinar of e-learning een EPC/EPB- opleiding volgt, op woensdagavond tussen 17:00u en 18:00u enkel via Zoom vragen stellen ivm EPC/EPB. Deze eerste lijnservice voor uitsluitend SBM EPC/EPB cursisten is volledig gratis. Met een email naar pv@epc4u.be maakt u voorafgaand een afspraak voor een Zoom live sessie.

E-learning kent volgende voordelen:

 • Geen reistijd, files en hoge verplaatsingskosten
 • Hoge effectiviteit bij grote leerspanning
 • Just enough: geen tijdverlies aan onderwerpen die ik reeds beheers
 • Just in time: focus op de actuele leernoden: ik leer best wat ik nu nodig heb voor mijn job
 • Vlotte toegankelijkheid van de informatie en steeds de laatste versie van het cursusmateriaal
 • Anytime: leren kan op elk ogenblik (wanneer je er het meest voor gemotiveerd bent, op rustiger momenten op het werk, tijdens verplaatsingen, ...), informatie beschikbaar 24 uur per dag, 7 dagen van de week
 • Anywhere: leren kan op iedere plaats (op de werkplek, op de trein, thuis, ...)
 • De lerende staat centraal met daarrond alle noodzakelijke ondersteuning: leren op uw eigen tempo, herhalen zoveel u wilt, extra oefeningen maken, eventueel persoonlijke begeleiding op afstand, ...

Omschrijving

Deze cursus richt zich op het leren aanmaken van het EPC vereiste pdf- bestand dat noodzakelijk is bij de opmaak van een EPC voor gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (GDA).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Iedereen die 2D printbestanden wil maken van de Sketchup tekening zoals de Energiedeskundige type A, de EPB- verslaggever, de architect, de installateur, …

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

 • Wegens het actueel belang wordt deze opleiding aangevraagd voor erkenning voor het geheel van de effectieve uren (2 uren) voor de permanente vorming van energiedeskundigen
 • De cursus wordt digitaal voorzien via mail tijdens de opleiding
 • De cursist heeft een eigen laptop/pc nodig voor deze opleiding

Methodologie

Als cursist hebt u zelf de touwtjes in handen en kiest u al naar gelang uw beschikbaarheid (tijd en plaats) waar en wanneer u leert aan eigen ritme, onafhankelijk van de overige cursisten. Zo bespaart u niet alleen uw kostbare tijd maar ook verplaatsingskosten.

layout-van-sketchup-1-1-1_2021-24.jpg
layout-van-sketchup-3-1-3_2021-24.jpg
layout-van-sketchup-2-1-2_2021-24.jpg

Programma

Stapsgewijs en vertrekkend van een Sketchup tekening worden eerste de nodige aanvullingen in de tekening gemaakt. Met deze basistekening wordt vervolgens een voorbereide LayOut van Sketchup ingevuld met de noodzakelijke gegevens voor EPC zoals een legende, oppervlakten en volumes. Deze LayOut is een print baar formaat dat als pdf-bestand kan geëxporteerd worden.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Getuigschrift

SBM registreert uw deelname in de Energieprestatiedatabank van het Vlaams Energieagentschap.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld.