E-learning EPB : Zomercomfort


Binnen niet te warm zonder actieve koeling.
#210565
E-learning | Energie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Anders dan bij warmteverliezen kan u op lokaal niveau een pragmatsiche inschatting maken van de benodigde maatregelen om een aanvaardbaar binnenklimaat in de zomer te garanderen.

Introductie

In 2022 moet een erkende verslaggever 6 uur permanente vorming over vrij te kiezen onderwerpen volgen: deze opleiding komt in aanmerking voor 2 uren permanente vorming.

Gebouwen worden alsmaar meer geisoleerd en luchtdichter gebouwd. Het wordt steeds warmer in huis of op kantoor. De uitdaging is niet meer verwarmen maar koelen. En hoe doen we dat dan het best ?

Deze opleiding wordt bij het VEKA aangevraagd voor 2 uur permanente vorming EP-verslaggever.

Omschrijving

Om het binnenklimaat comfortabel te houden, is het mogelijk om vanaf het ontwerp rekening te houden met bruikbare vuistregels. Koeling vermijden is ideaal. Anders geniet passieve koeling de voorkeur op actieve koeling.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Architecten
  • EPB-verslaggevers
  • Advideurs van studieburelen HVAC

Voorkennis

ER is geen noodzakelijke voorkennis vereist.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 36 38
  • Kevin@sbm.be
2021-565-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB verslaggever. Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.