E-learning EPB : S31 of S28, wat doet het ertoe?


Tips en trics om S28 kostenoptimaal te kunnen realiseren
#210564
E-learning | Energie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U bent in staat om maatregelen te adviseren voor een beter S-peil. Aan de hand van de verworven kennis en inzichten kan u de bouwheer overtuigen om ofwel nog meer aandacht te besteden aan alle parameters die het S)-peil bepalen ofwel om over te gaan tot een wel overwogen afwijkingsaanvraag op het S-peil bij VEKA.

Introductie

In 2022 moet een erkende verslaggever 6 uur permanente vorming over vrij te kiezen onderwerpen volgen: deze opleiding komt in aanmerking voor 2 uren permanente vorming.

Vanaf 2022 bedraagt het maximaal S-peil van een residentiale eenheid 28. Voor alleenstaande en halfopen bebouwing kan dit een uitdaging zijn.

Deze opleiding wordt bij het VEKA aangevraagd voor 2 uur permanente vorming EP-verslaggever.

Omschrijving

Aan de hand van de analyse van de EPB-resultaten is het mogelijk om de maatregelen te adviseren die een significant impact hebben op een beter S-peil.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Architecten
  • EPB-verslaggevers
  • adviseur studiebureel

Voorkennis

U hebt Interesse in energiezuinig en betaalbaar bouwen.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 36 38
  • Kevin@sbm.be
2021-564-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB verslaggever. Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.