Weg- en werfsignalisatie: plaatsen van signalisatie en opmaak van signalisatieplannen - totaalpakket


Safety first!
#131111
Opleiding | Bouw

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat de correcte verkeersmaatregelen te treffen bij werkzaamheden op en langs de weg en kunt u correct signalisatieplannen opmaken.

Introductie

Wegenwerken groot of klein: signalisatie, zichtbaarheid en veiligheid zijn onontbeerlijk.

Omschrijving

Kleine onderhoudswerken aan de weg en andere openbare verkeershinder worden vaak niet correct opgelost. In deze opleiding leert u welke verkeersmaatregelen u moet nemen bij werkzaamheden op en langs de weg. Een correcte opmaak van een signalisatieplan komt ook tijdens het laatste deel van deze opleiding uitgebreid aan bod.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot de personen werkzaam op werven die verantwoordelijk zijn voor de wegsignalisatie gedurende werkzaamheden op en langs de openbare weg.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.U dient wel in het bezit te zijn van een rijbewijs B.

wegsignalisatieveiligheid-2-1_2013-1111.jpg
werfsignalisatieveiligheid-2-2_2013-1111.jpg

Programma

 • Standaardbestek 250
 • Soorten signalisatie volgens de uit te voeren werkzaamheden
 • Kennis van de signalisatie (verkeersborden)
 • Opstellen van een signalisatieplan
 • Modelsignalisatie opstellen (praktijk)
 • Richtlijnen voor de individuele gebruiker
 • Veiligheid van de weggebruiker
 • Politiereglement
 • Bevoegdheden volgens het politiereglement
 • Toepassingsgebieden:
  • een straat verkeersvrij maken
  • wegdek herstellen
  • individuele veiligheid
  • reglementering
  • cases
 • Praktische mogelijkheden om minder hinder te veroorzaken of hinder te beperken bij bouwwerkzaamheden in de stad (integrale aanpak met bouwverplichtingen en het gasreglement bv plaatsing torenkraan bij optrekken van een appartementsgebouw)
 • Opmaak signalisatieplannen
 • Aangepaste oefeningen & cases

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 29/09/2021 09:30 12:30
woensdag 29/09/2021 13:30 16:30
donderdag 30/09/2021 09:30 12:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • F: 050/390665
 • Kevin@sbm.be