Erkende opleiding tot EPB-Verslaggever


Energieprestatie- en ventilatiematerie
#150107
Opleiding | Bouw

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van de opleiding en slagen voor een geïntegreerde proef worden uw gegevens doorgegeven aan VEA zodat u toegang krijgt tot het centraal examen dat door hen wordt georganiseerd.

Introductie

Sedert 2015 is een erkenningsregeling voor verslaggevers ingevoerd. Beschikken over het juiste diploma is nu niet meer voldoende om zich te kunnen registreren als verslaggever. Het werken als verslaggever vereist immers een gespecialiseerde vakkennis en opvolging van de energieprestatie- en ventilatiematerie. Hiertoe is door het VEA een opleidingstraject van 96 uur vooropgesteld dat enkel door erkende opleidingsinstellingen mag gegeven worden.

Omschrijving

SBM is door het VEA erkend om de opleiding te geven en het examen te organiseren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot nieuwe en bestaande, inactieve verslaggevers die voldoen aan de voorwaarden opgelegd door het VEA.

Voorkennis

Om erkend te worden als EPB-verslaggever moet men beschikken over één van volgende diploma's of het equivalente masterdiploma met dezelfde titulatuur:

 • Architect, Master of Science in de architectuur of Master of Architecture
 • Burgerlijk ingenieur-architect of Master of Science in de ingenieurswetenschappen - architectuur
 • Burgerlijk ingenieur, Master of Science in de ingenieurswetenschappen of Master of Civil Engineering
 • Industrieel ingenieur of Master of Science in de industriële wetenschappen
 • Technisch ingenieur
 • Bio-ingenieur of Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen;
 • Interieurarchitect of Master of Science in de interieurarchitectuur
 • Graduaat bouw
 • Bachelor bouw
 • Bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering
 • Architect-assistent of Bachelor in de toegepaste architectuur

Bij twijfel neemt u best rechtreeks contact op met het VEA (www.energiesparen.be). Bij twijfel over gelijkschakeling kunt u ook al eens kijken op deze website.

Methodologie

Zowel de theoretische achtergrond als de praktische toepassing ervan wordt aan de hand van real-life voorbeelden en met gebruik van de door VEA beschikbaar gestelde software aangeleerd.

De opleiding gebeurt op een interactieve manier met veel ruimte voor vraagstelling en begeleiding.

Programma

1. EPB-regelgeving en EPB-eisen in Vlaanderen (12u)

2. EPB-berekeningsmethodiek (4u)

3. Gebouwen: geometrische kenmerken, bouwtechnieken en bouwfasering (12u)

4. Netto-energiebehoefte van een gebouw: warmteverliezen en - winsten (12u)

5. Technische installaties (20u)

6. Hygiënische ventilatie (8u)

7. EPB-meetcodes, software en toepassingen, technische fiches en certificaten (8u)

8. Interpretatie van de resultaten en communicatie binnen een bouwteam (4u)

9. Praktische oefening / geïntegreerde proef (16u)

Begindatum Lesdata
10/10/2022 Bekijk lesdata

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Getuigschrift

Na het succesvol afronden van deze opleiding wordt een getuigschrift afgeleverd dat toegang verleent tot het centraal examen bij SBM.

Deze opleiding wordt gegeven door docenten die zelf actief EPB-verslaggever zijn, na screening door het VEA met name:

 • Declerck Marnix
 • Devriese Teis