Meepraten met de bankier: hoe bekijkt hij de jaarrekeningcijfers


Maak kennis met de balansanalyse en de mogelijkheden tot optimalisatie ervan
#120993
Opleiding | Algemeen beleid en organisatie

Omschrijving

Een kredietdossier opmaken voor de bank is voor elke onderneming een zaak van groot belang. Bij de opmaak kan u nog advies en hulp inroepen, maar het belangrijkste is dat u begrijpt welke punten er voor de bankier belangrijk zijn.

Hoe gewoontjes het ook klinkt, in dit opzicht kan 'meepraten met de bankier' echt het verschil betekenen.

Heel wat factoren bepalen immers de kredietwaardigheid van een onderneming of een investeringsproject. Zo is de solvabiliteit van een onderneming (de verhouding tussen eigen middelen en de totale schulden) een van de belangrijke criteria die een bankier of derde financier in aanmerking neemt bij de evaluatie van een kredietdossier.

In deze opleiding leert u niet alleen wat de voorwaarden voor kredietwaardigheid van uw onderneming juist betekeken, maar ook om deze te bekijken met de ogen van een financier. Het vertrekpunt is de balans. Op basis van gevalsstudies en praktische voorbeelden maakt u stapsgewijs kennis met de wijze waarop die beoordeeld wordt en de mogelijkheden tot optimalisatie ervan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar professionals met basiskennis balansanalyse die instaan voor of meehelpen aan de opmaak van een kredietdossier - zoals zaakvoerders, financieel verantwoordelijken, boekhouders.

balans-bankier-bank-krediet-kr-1-1_2012-993.jpg

Programma

Vanuit de balansanalyse worden de volgende kritische vragen beantwoord:

  • Wat zijn de beslissingscriteria bij de bankier?
  • Wat zijn de zwakke plekken in mijn balans?
  • Is er nood aan duidelijke of meer gedetailleerde communicatie naar de buitenwereld toe?
  • Hoeveel eigen middelen dient een onderneming te hebben? Hoe solvabel moet de onderneming zijn?
  • Hoeveel eigen inbreng is er nodig om een investeringsproject financieel rond te krijgen? Welke financieringsgraad kan een onderneming aan?
  • Wat zijn de verschillende mogelijkheden tot optimalisatie van het vermogen van de onderneming? Wat zijn de voor- en nadelen ervan?

Deze sessie wordt op een hele praktische manier uitgewerkt, en geeft voor u direct duidelijke antwoorden.

Hans Vanroose, Financieel Consultant Adfin BVBA