Coachen van medewerkers


Zit er in u een goede coach verborgen?
#170619
Opleiding | Algemeen beleid en organisatie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 1. Na het volgen van de opleiding 'Coachen van Medewerkers' kent u de basisbeginselen van het coachen en de vaardigheden en technieken om medewerkers te ondersteunen in het verbeteren van hun prestaties en ontwikkeling.
 2. U hebt geleerd om te gaan met uitdagingen in de coaching, hoe feedback te geven en hoe effectieve communicatievaardigheden te gebruiken.
 3. Bovendien hebt u inzicht in de verschillende coachingstijlen en -benaderingen en hoe deze toe te passen in verschillende situaties.

Omschrijving

Wat is de opleiding 'Coachen van Medewerkers'?

De opleiding is gericht op het verbeteren van de coachingvaardigheden van leidinggevenden en managers. Hierdoor kunnen zij hun medewerkers effectiever begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en prestatieverbetering.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding bestaat uit een combinatie van theorie en praktische oefeningen. De deelnemers leren hoe ze de theorie in de praktijk kunnen toepassen en ontwikkelen hun vaardigheden door middel van reflectie en feedback. Belangrijke onderwerpen die behandeld worden zijn: feedback geven, coachen van medewerkers en verbeteren van de communicatie.

Wat is het doel van de opleiding?

Het doel is om leidinggevenden en managers de vaardigheden te geven die nodig zijn om hun medewerkers te ondersteunen en te begeleiden bij het verbeteren van hun prestaties, het versterken van de samenwerking en het bereiken van persoonlijke doelen. De opleiding richt zich op het ontwikkelen van de deelnemers als coach en op het verbeteren van hun coachingvaardigheden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding 'Coachen van Medewerkers' is bedoeld voor leidinggevenden en managers die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden en ondersteunen van medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling en prestatieverbetering. De opleiding is geschikt voor iedereen die zijn of haar coachingvaardigheden wil verbeteren en die geïnteresseerd is in het versterken van de samenwerking en het bereiken van doelen binnen het team.

coachleiding-geven-4-4_2017-619.png

Programma

De opleiding Coachen van medewerkers wil u inzichten en praktische handvatten aanreiken die u in staat stellen medewerkers 'in beweging' te brengen.

 • Aanleidingen en situaties van deelnemers om coachend leiderschap in te zetten
 • Afweging of coachen, dan wel leiding geven, in de gegeven situaties effectief is
 • Het verschil tussen managen en coachen
 • Het coachgesprek: vraagstelling, waarneming en feedback geven
 • Omgaan met dilemma's ten aanzien van de verschillende rolopvattingen t.a.v. leidinggeven en coachen
 • Oefenen in de vaardigheid van de leidinggevende als procesbegeleider (coach) en leiden/ondersteunen van de ontwikkeling in "zelfsturing"
 • Omgaan met persoonlijke grenzen en mogelijkheden als coachend leider
 • Uitwerken van persoonlijke thema's in het coachen zoals: belemmeringen, metacommunicatie, leerstijlen, interactiepatronen en talenten/valkuilen tussen leidinggevende en medewerker
 • Oefenen in coachen van medewerkers: vertrouwen geven/vragen, interventies in het coachen, grenzen en dilemma's in het coachen, zelfbeeld coach-gecoachte
 • Uitwerken van organisatiethema's in het coachen zoals: opzetten coachtraject voor individu en team, verschillende vormen van coachen
 • Human driven management: bijsturen van professionals
 • Invloed van organisatieculturen op coachen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 22/09/2023 09:30 12:30
vrijdag 29/09/2023 09:30 12:30
vrijdag 06/10/2023 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be
2017-619-4-OmschrijvingDocent-1.jpg

Martine Brackx heeft ruim 25 jaar ervaring als coach van leidinggevenden en medewerkers, zowel in de openbare sector als in de bedrijfswereld. Haar expertise ligt binnen de domeinen van coachend leiding geven, optimaal functioneren binnen een team, communicatie-vaardigheden en talent management. Zij begeleidt mensen bij het maken van bewuste keuzes waarbij het in balans functioneren volgens eigen talent, waarden en persoonlijkheid centraal staan. Martine is MBTI en Insights Discovery gecertifieerd en is stress- en burnout coach.

Zeer aangename lesgeefster. We hebben veel cases, die we zelf voorgesteld hebben, behandeld.

Callens Marie, Pollet Pool Group

Praktisch bruikbare tips. Zeker bruikbaar in de dagelijkse praktijk.

Guy Van Impe OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove