Coachen van medewerkers


Haal het beste uit jezelf en je team!
#170619
Opleiding | Algemeen beleid en organisatie

Introductie

Coaching is erop gericht de mensen te stimuleren en zich laten ontwikkelen, zodat ze hun werk met passie doen en het beste uit zichzelf en uit elkaar kunnen halen!

Omschrijving

Deze training biedt u coachen aan als managementstijl. Daarbij stellen we samen met u steeds de vraag of en waarom coachen voor u in een gegeven situatie de meest effectieve stijl is.  

We kunnen leiding geven steeds uitdrukken in de vorm van een combinatie van sturen en ondersteunen.

 • Sturen betekent de mate waarin de leider zich bezighoudt met het specificeren van de plichten en verantwoordelijkheden van een medewerker of een groep van medewerkers.
 • Ondersteunen betekent de mate waarin de leidinggevende de tweerichtingscommunicatie onderhoudt en inspeelt op / rekening houdt met de voorstellen en verlangens van elke individuele medewerker.

Leiding geven zal dus altijd een combinatie inhouden van de voornoemde handelingen. In deze training zal u inzicht krijgen in de bepalende factoren bij de keuze tussen verschillende stijlen van leiding geven en leert u verschillende situaties inschatten.

Adhv cases werkt u dilemma's en moeilijkheden uit die in de praktijk op verschillende manieren spelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers die in hun functie leidinggevende taken op zich nemen en de vaardigheden geassocieerd met 'goed' leiderschap bij zichzelf beter willen ontwikkelen of aanscherpen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Coachen van medewerkers wil u inzichten en praktische handvatten aanreiken die u in staat stellen medewerkers 'in beweging' te brengen.

 • Aanleidingen en situaties van deelnemers om coachend leiderschap in te zetten
 • Afweging of coachen, dan wel leiding geven, in de gegeven situaties effectief is
 • Het verschil tussen managen en coachen
 • Het coachgesprek: vraagstelling, waarneming en feedback geven
 • Omgaan met dilemma's ten aanzien van de verschillende rolopvattingen t.a.v. leidinggeven en coachen
 • Oefenen in de vaardigheid van de leidinggevende als procesbegeleider (coach) en leiden/ondersteunen van de ontwikkeling in "zelfsturing"
 • Omgaan met persoonlijke grenzen en mogelijkheden als coachend leider
 • Uitwerken van persoonlijke thema's in het coachen zoals: belemmeringen, metacommunicatie, leerstijlen, interactiepatronen en talenten/valkuilen tussen leidinggevende en medewerker
 • Oefenen in coachen van medewerkers: vertrouwen geven/vragen, interventies in het coachen, grenzen en dilemma's in het coachen, zelfbeeld coach-gecoachte
 • Uitwerken van organisatiethema's in het coachen zoals: opzetten coachtraject voor individu en team, verschillende vormen van coachen
 • Human driven management: bijsturen van professionals
 • Invloed van organisatieculturen op coachen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 04/10/2021 09:00 12:00
maandag 11/10/2021 09:00 12:00
maandag 18/10/2021 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Roeselare
 • Oostnieuwkerksesteenweg 111
 • 8800 Roeselare
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be
2017-619-4-OmschrijvingDocent-1.jpg

Martine Brackx. Ze heeft ruim 25 jaar ervaring als coach van leidinggevenden en medewerkers, zowel in de openbare sector als in de bedrijfswereld. Haar expertise ligt binnen de domeinen van coachend leiding geven, optimaal functioneren binnen een team, communicatie-vaardigheden en talent management. Zij begeleidt mensen bij het maken van bewuste keuzes waarbij het in balans functioneren volgens eigen talent, waarden en persoonlijkheid centraal staan. Martine is MBTI en Insights Discovery gecertifieerd en is stress- en burnout coach.

Zeer aangename lesgeefster. We hebben veel cases, die we zelf voorgesteld hebben, behandeld.

Callens Marie, Pollet Pool Group

Practisch bruikbare tips. Zeker bruikbaar in de dagelijkse praktijk

Guy Van Impe OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove