Authentiek en sterk leiderschap op afstand

#200306
Webinar | Algemeen beleid en organisatie

Introductie

Leidinggeven aan een team van op afstand is niet evident. Zaken die we anders als normaal beschouwen (vb. formele en informele meetings op kantoor, voortgang en resultaten opvolgen, losse gesprekken, brainstorms, informeel verbinden met elkaar, groepscohesie door nabijheid, …) verlopen van op afstand en online anders of dreigen zelfs helemaal weg te vallen als we er niet attent op zijn.

Omschrijving

Hoe kunt u als leidinggevende uw antennes aanscherpen om te weten welke noden en wensen uw teamleden hebben? Hoe houdt u de vinger aan de pols zonder te micromanagen en zonder betuttelend over te komen? Hoe werkt u proactief aan een hecht team, ook al zit dat team niet letterlijk samen? Welke tools hebt u concreet ter beschikking om te werken aan verbinding, een open communicatie (inclusief moeilijke gesprekken en feedback), veiligheid, vertrouwen en veerkracht?

We ontdekken het in dit traject.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden

Methodologie

Online training

 • Elke sessie duurt 3 uur, inbegrepen één pauze van een vijftiental minuten
 • Maximaal 15 deelnemers per sessie
 • Praktijk- en ervaringsgericht leren
 • De praktijkgerichtheid wordt gegarandeerd doordat de deelnemers hun eigen cases inbrengen. De deelnemers gaan daarover in interactie en dialoog met elkaar zodat ook geleerd wordt uit de ervaringen en cases van anderen.
 • Focus op bewustwording én praktische tips en tools

Programma

 • De uitdagingen van leidinggeven op afstand
 • Mijn rol als leidinggevende in deze nieuwe manier van werken
 • Leidinggeven op afstand…hoe pak ik het aan?
  • Medewerkers op afstand aansturen, begeleiden en opvolgen
  • Sturen op resultaat en output vanuit vertrouwen
  • Op zoek naar evenwicht tussen autonomie en structuur
  • Als leidinggevende in verbinding blijven met jouw medewerkers
  • Binden en boeien van een team op afstand
  • Medewerkers ondersteunen bij thuiswerk
  • Hoe er voor zorgen dat de veer niet breekt bij langdurig thuiswerk
 • Gesprekken voeren op afstand met medewerkers…
  • Online uitdagingen bij het voeren van gesprekken
  • Verbindend communiceren in een digitale omgeving
  • Aandachtspunten bij het geven van feedback
  • Tips die helpen om een gesprek te structureren en gaande te houden in een digitale context.
 • Concrete tips, tools, technieken bij het leiden op afstand
 • Eigen casuïstiek en delen van best practices

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 12/10/2021 18:30 21:30
dinsdag 19/10/2021 18:30 21:30
dinsdag 26/10/2021 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Filip De Craemer is van 1983 tot en met 2006 officier bij Defensie waar hij verschillende operationele taken uitvoert, afgewisseld met het geven van training en opleiding in binnen- en buitenland, binnen Defensie doch ook in het burgermilieu. In die periode voert hij ook verschillende missies uit in conflictgebieden. Van 2006 tot 2012 werkt hij in Italië en in Duitsland in NATO Hoofdkwartieren en is tevens docent aan de NATO school.

Van 2012 tot en met 2018 werkt hij als Senior Security Advisor bij een Internationale Organisatie in Nederland en is ook docent binnen de Verenigde Naties.

2020-306-1-OmschrijvingDocent-4.jpg

Filip De Craemer