Consolidatie – Opstellen van de geconsolideerde jaarrekening (technieken)


Technische aspecten van de consolidatieregels
#040488
Opleiding | Accountancy

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U maakt zich aan de hand van een uitgebreide reeks van toepassingsvoorbeelden de techniek van consolidatie eigen.

Introductie

Consolidatie, een onmisbare troef voor veel financiéle professionals.

Omschrijving

Consolidatie wint steeds meer aan belang. Bovendien moeten grote groepen financieel rapporteren onder IAS/IFRS. Deze rapportering heeft in eerste instantie betrekking op de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde bedrijven.

Dit zorgt ervoor dat een degelijke kennis van de technische aspecten inzake correcte toepassing van de consolidatieregels, zowel onder Belgian Gaap als onder IAS/IFRS een onmisbare troef wordt voor veel financiële professionals.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot elke financiële professional die zijn/haar kennis en inzicht van de consolidatie wil uitdiepen:

 • verantwoordelijken voor consolidatie en groepsrapportering
 • bedrijfsrevisoren en auditors
 • Interne en externe accountants
 • (hoofd)boekhouders
 • controllers
 • financiële directie
 • financieel- en kredietanalisten
 • Iedere medewerker van een financiële dienst die meer inzicht wil verwerven in de opmaak, interpretatie en de analyse van geconsolideerde jaarrekeningen

Voorkennis

Een grondige kennis van boekhouding en jaarrekening is vereist.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij ITAA.

ATTESTEN

Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in uw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.

Gelieve uw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.

De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.

Methodologie

Vertrekkend vanuit het wettelijk kader wordt de theoretische ruggengraat opgebouwd die uitvoerig  aan de hand van praktische voorbeelden en concrete cases de consolidatietechniek inzichtelijk maakt.

De deelnemers ontvangen:

 • een uitgewerkte syllabus met praktische cases.
 • het 'HANDBOEK CONSOLIDATIE: IFRS en BGAAP' waarvan docent Siebrecht Plateau medeauteur is.
consolidatie-1-1_2004-488.jpg

Programma

 • Het wettelijk kader omtrent de consolidatie (verplichting)
 • Wat?
 • Wanneer?
 • Hoe?
 • Consolidatiemethodes (theoretische bagage)
 • Consolidatie in praktijk
 • Stap voor stap doorlopen van een consolidatieproces aan de hand van praktische oefeningen
 • Verdere uitdieping van veel voorkomende bijzondere transacties
 • Bepaling van de consolidatiekring
 • Bepaling van de toe te passen consolidatiemethode
 • Berekening van het eerste consolidatieverschil
 • Intra groep transacties
 • Dividenden (pre- en post- acquisitie)
 • Behandeling van vreemde valuta
 • Behandeling van latente belastingen
 • Belang van derden
 • De verwerking van consolidatieboekingen, waarbij voornamelijk wordt gefocust op de methode van integrale consolidatie
 • ...

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 02/12/2022 09:00 12:00
vrijdag 02/12/2022 13:00 16:00
vrijdag 09/12/2022 09:00 12:00
vrijdag 09/12/2022 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be
2004-488-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Siebrecht Plateau heeft als accountant een jarenlange ervaring opgebouwd in financiële consolidatie en IAS/IFRS. Naast docent is hij tevens medeauteur van de publicatie 'HANDBOEK CONSOLIDATIE -: IFRS en BGAAP' (Acco). Hij is licentiaat TEW (KUL), gegradueerde in de actuariële wetenschappen (KUL) en Master in Accounting and Control aan het TIAS (K.U.Brabant - NL).