Algemene boekhouding voor financiële medewerkers - doorgroeitraining


De tussentijdse of einde-boekjaar-afsluiting
#130744
Opleiding | Accountancy

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De opgedane kennis zal bijdragen tot het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn om te assisteren en zelfs (deels) zelfstandig een tussentijdse- of einde-boekjaar-afsluiting uit te voeren.

Introductie

Tijdens deze opleiding krijgt u een grondige opfrissing boekhouden.

De hoofddoelstelling voor deze opleiding is de opfrissing van de boekhoudkundige input-verrichtingen met zelfstandige codering van de verrichting(en).

Omschrijving

Als leidraad doorheen de opleiding maken we gebruik van het wettelijk M.A.R. en een algemeen rekeningstelsel.

We overlopen dan ook alle grootboekrekeningen van het M.A.R. en staan telkens stil bij:

 • De definitie
 • Visualisering met de T-balans met mogelijke tegenrekeningen in debet en credit
 • Praktische uitwerking via een voorbeeld van de historiek van de verschillende boekingen

Daarnaast krijgt u een synthese-overzicht via de jaarrekening om de opgedane kennis te kaderen.

Naast deze praktijkgerichte aanpak, krijgt u ook een syllabus van 249 pagina's als naslagwerk. Hierdoor heeft u een handige tool ter beschikking waar u na de opleiding kunt op terugvallen.

De opgedane kennis zal bijdragen tot het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn om een tussentijdse of einde-boekjaar-afsluiting uit te voeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Elke boekhoudingsmedewerk(st)er die instaat voor (een deel) van de boekhoud-input-verrichtingen, zonder die zelf te coderen (pure input dus), en zijn/haar kennis naar een hoger niveau wil tillen (met zelfstandig 'coderen').
 • Elke boekhoudingsmedewerk(st)er die zelfstandig instaat voor (een deel) van de boekhoud-input-verrichtingen (met zelfstandig 'coderen'), maar geregeld nog kennis te kort komt voor de iets complexere boekingen of het gevoel heeft te weinig omkaderd te kunnen denken.
 • Elke boekhoudingsmedewerk(st)er, die naast de input-werkzaamheden, stilaan ook zou moeten/willen 'doorgroeien' naar assistentie bij tussentijdse- of einde-boekjaar-werk-zaamheden (evolueren naar hulpboekhoud(st)er).
 • Personen die geruime tijd geleden studies 'boekhouding' gedaan hebben, en door 'job-wissel' opeens weer op een boekhoudafdeling terecht komen en een all round 'heropfrissing' van hun kennis nodig hebben.

Voorkennis

Het is geen eerste-basis-opleiding boekhouden. Een opleiding boekhouden (zelfs al is dat 10 jaar geleden) en/of een basiskennis input-werkzaamheden via praktijkervaring is een vereiste!

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij ITAA.

ATTESTEN

Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in uw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.

Gelieve uw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.

De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.

doorgroeitraining-boekhouding-1-1_2013-744.jpg

Programma

WETGEVEND KADER

 • definitie
 • begrippen

Bij wijze van inleiding wordt een selectie aan artikels uit wetten en KB's overlopen die relevant zijn voor een goed begrip van de jaarrekening.

DE JAARREKENING

 • alle rubrieken en toelichtingen
  • Klasse 1, 2, 3, 4, 5 - Actief- & Passief-rekeningen
  • Klasse 6 en 7 - Kosten- en Opbrengstenrekeningen
  • Klasse 0 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
  • Toelichting bij de jaarrekening
  • Sociale balans

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 25/04/2023 18:30 22:00
dinsdag 02/05/2023 18:30 22:00
dinsdag 09/05/2023 18:30 22:00
dinsdag 16/05/2023 18:30 22:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Jan De Klerck is licentiaat TEW en startte zijn carrière als bankier. Hij was vervolgens gedurende 15 jaar finance manager in diverse bedrijvengroepen. Sinds 2003 begeleidt hij als financieel expert en zaakvoerder van Actafin, KMO's in het professionaliseren van hun financieel beheer. Hij is bovendien reeds jarenlang docent bij SBM voor opleidingen over bedrijfsmanagement, lezen en interpreteren van balans en resultaatrekeningen, financiële analyse, budgettering, ...