Afsluiten boekjaar


Van een overzichtelijke boekhouding naar een fiscaal voordelige jaarafrekening
#040486
Opleiding | Accountancy

Introductie

Iedereen die met boekhouding bezig is, weet het: elk jaar opnieuw moet er een jaarrekening gemaakt worden waarover alle betrokken partijen tevreden zijn. Dat wil zeggen volgens de principes van regelmatigheid, oprechtheid en getrouwheid en op de fiscaal voordeligste manier. Ze dient als stevige argumentatie bij kredietonderhandeling met de bank, of om vertrouwen te scheppen bij aandeelhouders, leveranciers en klanten.

Maar hoe is het mogelijk om al die standpunten te verenigen? Hoe kan je beantwoorden aan 'volledigheid' en 'getrouwheid' en toch zorgen voor fiscale optimalisatie?

Omschrijving

De jaarafsluiting is voor elke fiscale professional een drukke periode.  De vele taken die erbij horen zorgen voor onrust. Welke waren de aandachtspunten ook alweer? Hoe sluit ik het boekjaar af op een fiscaal gunstige manier die tot ieders tevredenheid is?

Denk op tijd aan alle stappen die u moet ondernemen bij het afsluiten van uw boekjaar.

De training Afsluiten boekjaar helpt u op de meest voordelige manier van het boekhoudkundige naar het beste fiscale resultaat te evolueren. Het zal u helpen te beantwoorden aan de 'volledigheid' en 'getrouwheid' en daarbij toch fiscaal te optimaliseren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit seminarie richt zich naar:

 • interne boekhouders die samenwerken met een externe accountant voor de afsluiting van het boekjaar
 • medewerkers in accountantskantoren die in de toekomst jaarafsluitingen moeten uitvoeren

Voorkennis

Kennis dubbel boekhouden en vennootschapsbelasting is vereist.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij ITAA.

ATTESTEN

Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in uw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.

Gelieve uw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.

De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.

resultatenrekening-1-4_2004-486.jpg

Programma

Deel 1: De optimale boekhoudkundige afsluiting

In dit deel gaan we eerst dieper in op de boekhoudkundige afsluiting:
De opmaak van een inventaris, de waardering van bepaalde activa en passiva, het boeken van overlopende rekeningen, dubieuze vorderingen, aanleggen van voorzieningen, resultaatverwerking...

Naast het wettelijk kader worden alle inventaris- en controleverrichtingen in detail besproken. Dit onderdeel is zeer praktijk gericht zodat de deelnemers na het volgen er van goed gewapend zijn om alle noodzakelijke boekingen in het kader van de jaarafsluiting uit te voeren.

Deel 2: De optimale fiscale afsluiting: bespreking van de balans en de resultatenrekening vanuit het W.I.B. 1992

 • Activa:
  • oprichtings- en herstructureringskosten
  • afschrijvingen van immateriële en materiële vaste activa: afschrijvingssystemen
  • bijkomende kosten i.v.m. onroerende goederen
  • investeringsaftrek
  • meerwaarden op financiële vaste activa
  • renteloze of goedkope vorderingen
  • waardering voorraden
  • overlopende rekeningen
 • Passiva:
  • kapitaal en uitgiftepremies
  • herwaarderingsmeerwaarden
  • verwerving eigen aandelen
  • reserves en kapitaalsubsidies
  • voorzieningen voor risico's en kosten
  • r/c bedrijfsleiders
  • herkwalificatie van intresten
  • renteloze of goedkope leningen
  • overlopende rekeningen
  • aftrek risicokapitaal
  • investeringsreserve
 • Resultatenrekening:
  • autokosten en voordelen van alle aard
  • representatiekosten
  • sociale voordelen
  • liberaliteiten en abnormale en goedgunstige voordelen
  • fiches 281.50: wanneer opstellen?
  • onroerende voorheffing
  • aftrekbaarheid van intresten
  • overdraagbare verliezen
  • aanpassingen reserves
  • niet-aftrekbare belastingen

Deel 3: De jaarrekening bekeken door de bril van de revisor

 • de resultaatverwerking: winstverdeling en de afsluiting
 • het opstellen van de neer te leggen jaarrekening: balans, resultatenrekening en toelichting
 • mathematische en logische controles
 • criteria inzake de omvang van vennootschappen
 • criteria met betrekking tot benoeming van een commissaris
 • invullen van de jaarrekening

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 09/05/2023 14:00 17:00
dinsdag 09/05/2023 17:30 20:30
dinsdag 16/05/2023 14:00 17:00
dinsdag 16/05/2023 17:30 20:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be

Roeland De Tollenaere is actief bij Flamée en partners

Jonathan Brems is actief bij Flamée & Partners