20 nov
#180537

Ventilation Academy Overpelt

Event | Techniek

  • Vanaf 1 januari 2016 gelden voor nieuwe bouwaanvragen kwaliteitsspecifieke eisen voor residentiële ventilatiesystemen. Met deze nieuwe STS-ventilatie (STS-P 73-1) wil men een volwaardig kwaliteitskader voorzien voor ventilatiesystemen. Het hoofddoel bestaat enerzijds uit het beter informeren van de bouwheer en anderzijds uit het verhogen van de technische kwaliteit van de opgeleverde ventilatie-installaties.
  • Voor alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen voor nieuwe wooneenheden of ingrijpende energetische renovaties gelden vanaf 1 januari 2016 volgende verplichtingen voor de aangifteplichtige:
  • - Een ventilatievoorontwerp (VVO) laten opmaken voor de start van de werkzaamheden (startverklaring). Dit is een plan waarop een overzicht te zien is van alle ventilatiecomponenten.
  • - Bepalen van de ventilatieontwerpspecificaties (VOS), met daarin alle EPB-gerelateerde prestatie eisen waaraan uw installatie dient te voldoen.
  • - Een ventilatieprestatieverslag (VPV) laten opste

Dinsdag 20 november

08:00 u
Ontvangst
08:30 u
STS Ventilatie
10:45 u
Koffiepauze
11:00 u
STS & toepassing case
12:00 u
Broodjeslunch
12:30 u
Theorie & meten
14:00 u
Praktijk-workshop in 2 groepen (Ubbink - Duco)
16:30 u
Einde

Luc Dedeyne

Luc Dedeyne is al sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door zijn praktische ervaring als architect, gekoppeld aan zijn passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB-verslaggever.