#180215

Ventilation Academy Gent

Event | Techniek

Vanaf 1 januari 2016 gelden voor nieuwe bouwaanvragen kwaliteitsspecifieke eisen voor residentiële ventilatiesystemen.

  • Met deze nieuwe STS-ventilatie (STS-P 73-1) wil men een volwaardig kwaliteitskader voorzien voor ventilatiesystemen. Het hoofddoel bestaat enerzijds uit het beter informeren van de bouwheer en anderzijds uit het verhogen van de technische kwaliteit van de opgeleverde ventilatie-installaties.
  • Voor alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen voor nieuwe wooneenheden of ingrijpende energetische renovaties gelden vanaf 1 januari 2016 volgende verplichtingen voor de aangifteplichtige:
  • - Een ventilatievoorontwerp (VVO) laten opmaken voor de start van de werkzaamheden (startverklaring). Dit is een plan waarop een overzicht te zien is van alle ventilatiecomponenten.
  • - Bepalen van de ventilatieontwerpspecificaties (VOS), met daarin alle EPB-gerelateerde prestatie eisen waaraan uw installatie dient te voldoen.
  • - Een ventilatieprestatieverslag (VPV) laten opstellen

De Ventilation Academy telt voor 6 uur permanente vorming voor de EPB-verslagever mee.

Programma op 06-11-2018

08:00 - 08:30 Ontvangst

08:30 - 10:45 STS Ventilatie

10:45 - 11:00 Koffiepauze

11:00 - 12:00 STS & toepassing case

12:00 - 12:30 Broodjeslunch

12:30 - 14:00 Theorie & meten

14:00 - 16:30 Praktijk-workshop in 2 groepen (Ubbink - Duco)

Groep Ubbink : systeem D

groep Duco : systeem C

16:30 - 16:30 Einde

Praktische info

Organisatie

Ventilation Academy - Rexel Gent

Plaats

Rexel Belgium Gent
Pantserschipstraat 163
9000 Gent